Chương 3

Tiêu đề chương 3

Tóm tắt về chương 1 trong một câu

Mục lục

Cách soạn thảo nội dung

  • Mỗi chương sẽ được soạn thảo trên một trang riêng. Khi bạn tạo một trang mới, hãy bấm vào mục "Thuộc tính" của trang => bấm vào nút "Nâng cao" để nhập tên miền của trang. Ví dụ, nếu bạn nhập mục Nâng cao là ABC thì tên miền của trang này sẽ là 11.Obook.vn/ABC

  • Bạn có thể nhân bản toàn bộ nội dung của trang này để soạn chương mới nhanh hơn.

  • Nếu nội dung chương này khá dài và có nhiều tiêu đề thì bạn nên thêm phần Mục lục ở đầu trang để độc giả có thể bấm vào từng tiêu đề để di chuyển ngay đến tiêu đề đó. Bạn có thể ẩn bớt một số tiêu đề trong phần mục lục bằng cách bấm vào biểu tượng con mắt bên cạnh tiêu đề đó trong phần mục lục bên trên.

  • Bạn có thể thêm vô số các hộp soạn văn bản và có thể kéo thả để thay đổi thứ tự các hộp soạn văn bản này. Khi soạn văn bản, bạn có thể thay đổi phông chữ chữ, in đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch ngang chữ, thay đổi màu văn bản, gắn link cho văn bản, phông chữ cho lập trình, đánh số thứ tự, tùy chỉnh giãn cách dòng và đoạn. Ví dụ:

Phông chữ Arial

Phông chữ Times New Roman

Phông chữ Roboto

Phông chữ Open Sans

Phông chữ Courier New

Phông chữ Lobster

Phông chữ Pacifico

Và rất nhiều phông chữ tiếng Việt khác

Bạn có thể kéo thả để thay đổi chiều rộng của cột dữ liệu và vị trí của cột dữ liệu như minh họa bên dưới. Bạn cũng có thể thay đổi màu nền của một khối văn bản như khối văn bản này hoặc có thể chèn hình nền cho khối văn bản như bên dưới.

Đây là cột dữ liệu có chiều rộng hẹp hơn nằm ở giữa trang. Bạn có thể chọn hình ảnh làm nền cho một khối dữ liệu. Khi chèn hình ảnh làm nền, bạn có thể tùy chọn để hệ thống tự động làm tối hình ảnh để dễ đọc chữ hơn. Bạn cũng có thể tùy chọn để hệ thống lấy trọng tâm của hình nền ở đâu.

Đây là cột dữ liệu thứ nhất trong 3 cột dữ liệu. Đây là cột dữ liệu thứ nhất trong 3 cột dữ liệu. Đây là cột dữ liệu thứ nhất trong 3 cột dữ liệu.

Đây là cột dữ liệu thứ nhì trong 3 cột dữ liệu. Đây là cột dữ liệu thứ nhì trong 3 cột dữ liệu. Đây là cột dữ liệu thứ nhì trong 3 cột dữ liệu.

Đây là cột dữ liệu thứ ba trong 3 cột dữ liệu. Đây là cột dữ liệu thứ ba trong 3 cột dữ liệu. Đây là cột dữ liệu thứ ba trong 3 cột dữ liệu.

Cách chèn hình ảnh, video, nút lệnh và các tính năng khác

Bạn không thể chèn hình ảnh vào giữa văn bản trong hộp văn bản, vì vậy nên nếu bạn muốn chèn hình ảnh thì cần tách nội dung ra thành nhiều hộp văn bản và chèn các hình ảnh vào giữa các hộp văn bản như hình minh họa bên dưới. Bạn có thể cắt hình ảnh bằng cách bấm vào hiểu tượng "cắt" phía góc trên khi chỉnh sửa hình ảnh.

Bạn có thể chèn vô số băng chuyền hình ảnh giống như cách chèn hình ảnh bên trên. Bạn có thể kéo thả để thay đổi thứ tự xuất hiện của các hình ảnh này trong băng chuyền.

Bạn có thể chèn vô số video Youtube vào giữa văn bản giống như cách chèn hình ảnh bên trên:

Bạn có thể chèn vô số nút hành động giữa văn bản. Nút này có thể mở một link hoặc mở một trang nào đó trong website này. Khi bạn thay đổi màu chủ đạo của toàn bộ website này thì màu của nút sẽ thay đổi theo màu chủ đạo.

Bạn có thể chèn một bộ chia giữa các khối dữ liệu trên trang này. Bộ chia là một đường nằm ngang và sẽ thay đổi kiểu dáng, màu sắc tùy vào loại giao diện mà bạn chọn cho website này.

Bạn có thể chèn vô số bản đồ Google maps vào giữa các hộp văn bản và tùy chỉnh kích thước của ô bản đồ này:

Bạn có thể chèn vô số Google tài liệu vào giữa các hộp soạn văn bản. Sau khi chèn hãy kéo dài khung chứa Google tài liệu để độc giả có thể xem dễ dàng hơn:

Tài liệu minn họa

Bạn có thể chèn vô số Google biểu mẫu vào giữa các hộp soạn văn bản. Sau khi chèn hãy kéo khung biểu mẫu dài hơn chiều dài của biểu mẫu để độc giả có thể xem được toàn bộ biểu mẫu:

Bạn có thể chèn vô số Google Trang tính vào giữa các hộp soạn văn bản:

Bảng tính minh họa

Bạn còn có thể chèn vô số Google Biểu đồ, Google Trang trình bày, thư mục Google Drive, Google lịch vào giữa các hộp soạn văn bản tương tự như trên

Cách chèn các khối dữ liệu có bố cục như trang chủ của website

Khi bạn cần soạn một trang giao diện thật bắt mắt để làm bài giảng hoặc trang giới thiệu sản phẩm thì bạn có thể chèn thêm vô số khối dữ liệu như trang chủ của một website. Hãy xem trang minh họa tại Engineer.vn.

Dưới đây là một số khối dữ liệu mặc định mà bạn có thể chèn. Sau khi chèn bạn có thể kéo thả để thay đổi vị trí, để tăng giảm kích thước các khối dữ liệu tùy ý một cách dễ dàng.

Tiêu đề của hình ảnh

Nội dung chú thích

Tiêu đề hình ảnh

Nội dung chú thích

Tiêu đề hình ảnh

Nội dung chú thích

Tiêu đề hình ảnh

Nội dung chú thích

Tiêu đề hình ảnh

Nội dung chú thích

Tiêu đề hình ảnh

Tiêu đề hình ảnh

Tiêu đề hình ảnh

Tiêu đề hình ảnh

Cuối cùng, bạn có thể nhúng cả một trang web vào trong trang này bằng cách bấm vào nút "Nhúng" và dán link của trang web. Sau khi nhúng bạn nên kéo khung nhúng trang web dài ra tùy ý để độc giả có thể xem dễ hơn. Kết quả sẽ hiển thị như phần bên dưới.

Tại cuối trang này, bạn nên thêm một nút lệnh "Xem Chương Tiếp Theo >>" và chọn đích đến cho nút lệnh này là trang của chương tiếp theo: